تدارکات

تدارکات2020-12-23T09:52:35+00:00

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 29th, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک 29 قلم عینیات البسوی مورد

امنیت بند پاشدان تأمین است

جولای 6th, 2021|

کار ساخت و ساز بند پاشدان در ولایت هرات به سرعت ادامه دارد. امنیت این بند و انجینیران آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.

تآمین امنیت اداره محو پولیو

جولای 6th, 2021|

در کابل اداره محو پولیو به سطح کشور مبارزه علیه مرض پولیو را انجام میدهند. محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسئولیت امنیت این اداره را بر عهده دارند.

تامین امنیت هوتل پارک ستار

جولای 6th, 2021|

هوتل پارک ستار در کابل یکی از مهم ترین هوتل ها به شمار میرود، که پذیرش مهمانان داخلی و خارجی را دارا می باشد و در کنار آن سیمنار های مهم در این هوتل برگزار

امنیت بند شاه و عروس تآمین است

جولای 6th, 2021|

آبگیری کاسه بند شاه و عروس آغاز شده است. امنیت بند مذکور را محافظین محافظت عامه تآمین کرده است. اداره ملی تنظیم امور آب میگویند، بند شاه و عروس ۹ میلیون متر مکعب آب را

امنیت شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تأمین است

جولای 6th, 2021|

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مسوولیت کنترول و مدیریت سکتور گاز و نفت را در کشور بر عهده دارد، که محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت آن را تأمین نموده است. تصدی ملی محافظت

Load More Posts