ماه گذشته ۴ هزار و ۵۷۹ واگون حامل اموال تجارتی، از طریق خطوط آهن حیرتان- مزارشریف،آقینه و تورغندی وارد کشور شده است،
بیش از ۲۹۰ هزار تُن اموال مشمول؛ مواد غذایی، نفتی، ساختمانی، ماشین‌آلات و سایر انواع کالاهای تجارتی انتقال پیدا کرده است.

انتقال مواد تجارتی از طریق خط آهن در حالی انتقال یافت که توسط نیروهای محافظتی تصدی ملی محافظت عامه تامین امنیت گردیدند.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه با تامین نمودن امنیت فضای مصوون برای پروژه های بزرگ اقتصادی، تجار و سرمایه گذار را در کشورمساعد ساخته اند.