بیست تن از نیرو های تصدی ملی محافظت عامه در زون شمال شرق بعد از فراگیری آموزش های نظامی جهت انجام وظیفه به قطعات و جزوتام های مربوطه شان اعزام شدند. سمونمل عبدالمنان نیازمند مدیر محافظت عامه زون کندز می گوید: تعلیم و تربیه نیرو های تصدی ملی محافظت عامه طبق پلان به گونه منظم در ولایات بغلان، کندز، تخار و بدخشان نیز ادامه دارد.