باز طراحی وب‌سایت معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی توسط پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی با حضورداشت رؤسا و برخی از مسوولینِ بخش‌های مختلف این معینیت، رونمایی‌شد.

در محفلی‌که به همین مناسبت دایر گردیده بود، محمد تواب امیری آمر مطبوعات و نشراتِ معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در رابطه مفصلاً صحبت نموده گفت: در این وب‌سایت که به آدرسِ http://www.appf.gov.af در دسترس می‌باشد، تلاش گردیده است تا اطلاع‌رسانی مناسب‌تری از فعالیت‌ها، دست‌آوردها، مجله‌ی محافظت‌عامه به گونه‌ای آنلاین، چگونگی کارکردهای معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی، ارایه‌ی خدماتِ معیاری-امنیتی، خلصِ پروسیجرهای‌کاری و نحوه‌ی تماس با مشتریان و همچنان دیدگاهِ صاحب‌نظران و شهروندان در مورد این معینیت؛ فراهم گردد.

آمر مطبوعات و نشرات اضافه‌داشت که برخی از خصوصیات كلیدی كه در طراحی و تولید این نسخه، مورد توجه بوده است عبارت اند از: دسترسی بازدید کننده‌گان به نشرات این وب‌سایت به زبان‌های: دری، پشتو و انگلیسی، امكان دیدارِ آسانتر و همچنان دسترسی سریعتر به کتگوری‌های مشخص و مختلف وب‌سایت و دارا بودنِ قابلیت باز شدن بر روی انواع صفحاتِ نمایش کامپیوترِ دسکتاپ، لپ‌تاپ، تبلت و تیلفون‌های هوشمندِ همراه.

در همین‌حال، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ضمن تقدیر و ستایش از کارکردها و فعالیت‌های آمریت های مطبوعات و آی تی، در پیوند به موضوع صحبت نموده بیان داشت: در عصرِ حاضر که عصرِ تکنالوجی و کمپیوتر است و همچنان عصرِ اطلاع‌رسانی و رسانه‌های اجتماعی نیز هست یعنی اخبار، معلومات و پیام‌ها به گونه‌ی سریع دست به دست شده همگانی می‌گردد که در این میان نقش وب‌سایت‌ها نیز نهایت چشمگیر و محسوس است زیرا هر اداره می‌باید در چوکات قانون و مقررات نظر به حق شهروندان به دسترسی به اطلاعات، فعالیت‌ها، کارکردها و دست‌آوردهای خویش را با شهروندان شریک بسازد که یکی از راه‌های شریک‌سازی اطلاعات با شهروندان همین وب‌سایت است. آقای امیری اضافه کرد: در کنار آنکه سایر رسانه‌های همگانی نیز اهمیت ویژه‌یی‌دارند ولی وب‌سایت، مجله و یا هم هفته نامه… و صفحاتِ اجتماعیِ که رسماً از آدرس یک اداره به منظور اطلاع‌رسانی به موقع وسریع ایجاد می‌گردند نهایت با ارزش است چون منابعِ دستِ اول اطلاع‌رسانی به شهروندان به‌شمار می‌آیند که خوشبختانه معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی به اثر سعی و تلاش دفتر مطبوعات و نشرات و حمایت رهبری این معینیت همه‌ی این موارد را دارا بوده و در اطلاع‌رسانی نیز پیش قدم‌است که می‌توان به‌طور مثال از مجله‌ی محافظت‌عامه که یکی از پُر خواننده‌ترین مجله در جامعه بوده همچنان صفحات اجتماعی محافظت‌عامه در انترنت و اینک باز طراحی وب‌سایت؛ نامبرد.

شایان ذکر است که کار تخنیکی وب‌سایت APPF را آمریت آی تی معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی به دوش داشته که با کار خسته‌گی ناپذیر در زمینه باز طراحی این وب‌سایت، این مهم را امکان پذیر ساخت و وقتاً فوقتاً از روند کاری وب‌سایت منحیث ادمین مرکزی نظارت می‌نماید.

#معینیت‌محافظت‌عامه‌و‌تصدی‌امنیتی