محمد داوود اساس عضوِ پیشین مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز این مطللب می­ گوید: معینیت محافظت­ عامه از ارگان­ های مطمینِ ارایه کننده­ ای خدمات امنیتی وخود کفا در کشور است که وظایف مهم و عمده ­ای آن حفاظت از زیر بناهای اقتصادی، معادن، بندهای ­آب، خطوط ­آهن، مراکز تجارتی، موسسات بین المللی و تأمین امنیت کاروان­ های اکمالاتی می باشد که این معینیت در این رَه­ گذر توانسته به درستی بدرخشد که این خدمات امنیتی نیروهای محافظت ­عامه در چنین شرایط در قسمت رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک نموده اعتماد دستگاه­ های بین­ المللی را نسبت به این اداره خواهد افزود و اگرحکومت افغانستان این ارگان نظامی را مورد حمایت جدی قرار دهد در آینده نزدیک معینیت محافظت­ عامه وتصدی امنیتی به یک منبع مالی و تمویل کننده­ ای پولیس مبدل خواهد شد.

آقای اساس حفاظت معادن و منابع اقتصادی افغانستان را براساس قرار دادهای امنیتی از وظایف اساسی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله بیان می­ کند، وی می­گوید: که این خدمات امنیتی در شرایط فعلی در رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و به اعتماد و باور جوامع بین­ المللی در امور اقتصادی و امنیتی در افغانستان افزایش خواهد داد و نیز تأمینِ­ امنیت از سوی نیروهای دلیر محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی در ابعاد چون حفاظت درست پرژه­ های مهمِ­ ملی و عام­ المنفعه در کشور و رشد گراف اقتصادی مؤثر خواهد بود.

محمد داوود اساس می­ افزاید: نیروهای محافظت­ عامه به صورت درست می­ توانند از عهده­ ای تأمین امنیت داشته­ های اقتصادی بدر آید، سرمایه گذاران وتجار ملی و بین­ المللی بدانند که این نیروها با فراگیری آموزش­ های نظامی و مسلکی توانسته در شرایط کنونی از منابع اقتصادی و پروژه­ های ملی و بین­ المللی حفاظت نمایند.

این عضو پیشین مجلس سنای کشور  از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا این بخش نظامی را نسبت به سایر ارگان­ های امنیتی  بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و به تشکیلات نظامی معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی بی افزاید.   به باور وی، فعالیت و ویژه­ گی­ های محافظت ­عامه بستر مناسب جهت کاریابی بوده و اقتصاد کشور را نیز مثبت رقم خواهد زد که توانایی این دستگاه نظامی در افغانستان نیاز به توجه و حمایت ویژه ­ای حکومت دارد.