محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه در هفته گذشته ۱۰۵ محموله را به گونه مصوون به نقاط‌ مختلف کشور انتقال داده اند.

در این محموله ها اموال تجارتی و اکمالاتی شامل بود.

مسوولین ریاست محافظت قطارها می‌گویند:در زمینه انتقال محموله‌ های تجار و سرمایه گذار درکشور از هیچ‌ گونه سعی و تلاش دریغ نمی‌ ورزند و نیروهای محافظتی آن ها با روحیه‌ی بلند در ولایات مختلف کشور امنیت رفت و برگشت قطار‌ها را تأمین می نمایند.