به ادامه روند فراگیری تعلیمات نظامی نیروهای تصدی ملی محافظت عامه، این بار نیز (۵۰۰) تن از نیروهای قطعات محافظت عامه بعد از پایان آموزش های نظامی یک ماهه از فرماندهی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه با برگزاری مراسم ویژه سند فراغت به دست آورند .
در این مراسم سرپرست تصدی ملی محافظت عامه رییس صاحبان،امرین و قوماندانان قطعات ومفرزه ها اشتراک نموده بودند.
د اغاز مراسم سرپرست تصدی ملی محافظت عامه جنرال فیصل الله داد سخنرانی کرد گفت: ظرفیت های محافظین تصدی ملی محافظت عامه بالا رفته آنها میتوانند که امنیت نهاد ها و پروژه های بزرگ اقتصادی را تامین نمایند.
آقای الله داد درادامه خطاب به مداومین فارغ شده گفت: (( مهارت های نظامی محافظین تصدی محافظت عامه بهتر شده وهمچنان توانایی این را دارد که امنیت نهادهای ملی وپروژه های کلان را تامین کنند، وی به مداومین گفت : شما هستید که ازپروژه های ملی ماننده بند عروس، پاشدان، سب ستیشن ها و مسوولیت تعداد از پروژه های دیگر اقتصادی را به دوش می‌گیرید .
وی افزود تصدی ملی محافظت عامه درنظر دارد که در آینده نزدیک مسوولیت امنیتی نهاد های ملی و سکتور خصوصی و پروژه های دیگر را نیز به عهده گیرد.
وی گفت: شما هستید که با آموزش های مفید تان میتوانید تغییرات جدی و بنیادی را در وظایف تان از لحاظ مسلکی به میان بیاورید و توقع می رود که با روحیه سرشار دربرابر فروخته شده گان از حریم وظیفوی تان دفاع کنید.
دربخش دوم محفل نمایشات نظامی انجام و به فارغان این مراسم اسناد توزیع گردید .
در اخیر مراسم با اهدای تصدیق نامه ها برای فارغین این دور و با دعای خیر در حق مردم افغانستان به پایان رسید.