کار بند برق پاشدان در ولایت هرات 40 در صدپیش‌رفته است.
تامین امنیت این پروژه بزرگ اقتصادی بدوش نیروهای تصدی ملی محافظت عامه می باشد.
گفته می شود کار ساخت و ساز این پروژه تا سال 2022 تکمیل خواهد شد.