در محفلی که به ­همین مناسبت از سوی ریاست محافظت پروژه­ های غیر دولتی معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله در مقرِ این ریاست تدویر یافته ­بود، پاسوال سید اکبر شاه تابش سرپرست ریاست عمومی عملیاتی و رییس محافظتِ پروژه­ های غیر دولتی این معینیت در حالی­ که قوماندان قطعه­ ی محافظتی میوند بانک و جمعِ از پرسُنل این ریاست حضور داشتند با اهدای تقدیرنامه ­ای از کارکردِ شجاعانه ­ی سنگ­ محمد یک ­َتن از محافظینِ قطعه­ ی محافظتی میوند بانک تقدیر نموده­ گفت: نیروهای معینیت محافظت­ عامه و تصدی ­امنیتی از آموزش­ های مسلکی – نظامی برخوردار بوده و با مورال­ و انگیزه ­ی­ عالی در نقاط مختلف کشور از زیربناها و تأسیسات اقتصادی، نوامیس ­ملی و منافع ­ملی به شدت پاسبانی می­ کنند، که می ­توان به­ گونه ­ی مثال از سنگ ­محمد یادآوری نمود.

آقای تابش در صحبت ­هایش نیروهای معینیت محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی را مخاطب قرار داده افزود: شما در برابرکشور، هموطنان و قوانینِ ­نافذه کشور مثلِ­ همیشه مسوولیت­ احساس­ن موده و به­ دشمن اجازه نه­ دهید تا به اهدافِ­ شوم خویش برسند.

سنگ ­محمد از دوسال بدین­سو به­ حیثِ محافظِ (گارد) قطعه­ ی محافظتی میوند بانک ریاستِ محافظتِ پروژه­ های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی­ امنیتی ایفای وظیفه می­ نماید، آموزش­ های مسلکی، تعلیمِ­ بهتر و مورال­ عالی باعث­ شد تا از یک رویدادِ سازمان ­یافته­ ی سرقت جلوگیری نماید، در رویدادِ متذکره سارقین می­خواستند بسیار به­ هوشیاری یک ­مقدار پول را از بانک نامبرده به سرقت ببرند که به اثرِ شجاعت و عملکردِ به ­موقع آقای سنگ ­محمد این پلان­ خنثا شد.

شایان ذکر است؛ در محفلِ­ که به­ مناسبت نهمین سالروز تأسیس میوند بانک برگزار گردیده بود، رهبری این بانک  از کارکردهای نیروهای معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی به­ خصوص آقای سنگ­ محمد با تفویض تقدیرنامه­ ای از وی تبجیل به­ عمل­ آورد.