تعلیم و تربیه در زنده­ گی یک اصل­ و متضمنِ جامعه­ای متمدن می­ باشد، تعلیم و تربیه و روشنگری پیروان­اش را به کمال و توانایی می ­رساند و برای آنان اندیشه، انگیزه و قدرت تحقیق، تدقیق، تشخیص و تثبیت را فراهم می­ سازد، این پدیده­ ای مقدس برای درک و شناخت چیستی یک موجود انسان را یاری می­ رساند. دقیقاً، تعلیم وتربیه از اولویت­های یک جامعه­ ای سالم ومترقی به ­شمار می­ آید که از این ­رو تعلیمات نظامی و ارتقای ظرفیت برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از پلان­های مهم حکومت وحدت ملی می­باشد که از این ­میان معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی وزارت امور داخله از بدوِ پایه­ گذازی ­اش با ایجاد فرماندهی مرکز تعلیمی و تربیوی در چوکات این معینیت، نیروهای­اش را از سوی آموزگاران مسلکی آموزش­های نظامی می­ دهد.

څارمن غلام صدیق ناصری معاون تدریسی فرماندهی مرکز تعلیمی و تربیوی معینیت ­محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی می­ گوید نیروهای محافظت ­عامه در چند سال پسین طی ادوار مختلف در این مرکزعلمی و تربیوی آموزش­های نظامی و مسلکی را فراگرفته­ اند که تعلیمات تخنیکی ابزار نظامی، دینی، اخلاقی، چگونگی آماده­ گی در حالات اضطرار و برخورد با دشمن و تشریح قوانین نافذه­ای کشور شامل آموزش­های این نیروها می ­باشد. آقای صدیقی می­گوید: در این مرکز تعلیمی، نیروهای محافظت ­عامه از قطعات مختلف این معینیت آموزش­های نظامی را فرا می­ گیرند و نظامیانِ قطعات دور دست و تحت تهدیداتِ­ امنیتی، از سوی آموزگارانِ سیارِ فرماندهی مرکز تعلیمی و تربیوی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی در پایگاه­ های نظامی­ شان نیز تعلیمات نظامی و مسلکی می­ بینند که در چند سالِ­ اخیر نزدیک به هفت هزار تن از نیروهای شجاع محافظت عامه در این مرکز تعلیماتِ نظامی، آموزش­های مسلکی را فراگرفته­ اند و بعد از فراگیری این آموزش­ها دو باره جهت انجام وظیفه نظامی به جزوتام­های ­شان برگشته ­اند.

گفته می­شود چگونگی استفاده­ای تخنیکی سلاح­ها، حرکات تاکتیکی در برابر دشمن، و تشریح قوانین نافذه­ای کشور، به­ ویژه قانون پولیس از آموزش­های بنیادی این نیروهای امنیتی به­ شمار می­ آید که در فرماندهی مرکز تعلیمی معینیت محافظت­ عامه و تصدی ­امنیتی وزارت امور داخله به آن بیشتر پرداخته می­شود. از سوی ­هم نظامیان آموزش دیده­ای دستگاه تعلیمی معینیت محافظت­ عامه تعلیمات نظامی را از نیازمندی­ های اساسی نیروهای امنیتی بیان می­ کنند، آنان می­گویند هرچند پیش از فراگیری این آموزش­های مسلکی به مشکلات تخنیکی نظامی، عدم­ آگاهی از قانونی رو برو بودیم، اما  با فراگیری این آموزش­های مسلکی می­ توانیم با اطمینان و توانایی کامل در برابر حملات دشمنان بی­استیم و  به­ گونه­ی بهتر و مسلکی از دارایی ­عامه و جان و مال مردم افغانستان حفاظت وحراست نماییم. این نیروهای محافظتی و امنیتی بار دیگر برای تأمین امنیت، حفاظت و پاسداری از منافعِ ­ملی، نظم­ عامه و تحقق عدالت اجتماعی در کشور تعهد می­کنند.