رهبری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی طی محفلی از روز جهانی مادر در حالیکه نماینده ریاست جندر وزارت امور زنان نیز حضور داشتند، تجلیل و گرامی داشت نمودند.

محفل که در تالار کنفرانس های معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی دایر گردیده بود، درآغاز پاسوال عبد الرزاق امیری سرپرست این معینیت با بیان حکایت آموزنده و خوانش قطعه شعر راجع به مقام والای مادر روز خجسته مادر را به تمام مادران افغاستان تبریک و تهنیت گفتند، آقای امیری در ادامه صحبت های شان در رابطه به نقش مادران در امر تعلیم و تربیه نسل جوان چنین اضافه داشتند: این مادران هستند که برای دفاع از وطن، خاک و نوامیس ملی فرزندان دلیر و با شهامت می پرورانند تا از وطن خویش دفاع نموده صلح ثبات سر تاسری را بر قرار نمایند و مادران باید در جامعه مورد ستایش قرار بگیرند.

در ادامه این همایش الحاج مل پاسوال محمد شریف مجاهد رییس پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه در رابطه به جایگاه مادران از دیدگاه اسلام چنین بیان داشتند” خداوند در قرآن پاک مادران را در جایگاه خیلی عالی و بلند مرتبه ای قرار داده است، این مادران هستند که خدا وند بهشت را در زیر پای ایشان قرار داده و رضایت خود را را در رضایت ایشان  میداند، بناً ما باید آنچنان که شایسته است مادران خودرا مورد احترام خاص قرار دهیم تا در نزد خداوند (ج) از جمله رستگاران در گاه باشیم.

محفل با خوانش اشعار توسط لمری ساتنمن فرزانه، دوهم ساتنمن بس گل و دوهم څارن زهرا و با اهدای تحسین نامه ها از طرف رهبری معینیت برای مادران حاضر در این محفل به پایان رسید.