در محفلی‌که به‌مناسبت تقاعد وختمِ‌کار و تقدیر از خدماتِ ارزنده‌ی دوره‌ی‌کاری پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظتِ پروژه‌های‌غیرِ دولتی، مل‌پاسوال الحاج محمد شریف مجاهد رییس محافظتِ پروژه‌های بین‌المللی و مل‌پاسوال جوره‌بیک مرادی رییس محافظتِ پروژه‌های دولتی دایر گردیده بود، ضمنِ اشتراک پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله، رؤسا، مسوولین بخش‌ها و شماری از کارمندان ملکی و پرسُنل نظامی این‌معینیت اشتراک ورزیده بودند.
در آغازِ محفل پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله در رابطه به رشادت‌ها، فداکاری‌ها و سعی و تلاشِ ایشان صحبت‌نموده گفت: امروز در آستانه‌ی خداحافظی با سه‌تَن از شخصیت‌های عزیز و محترم، همکارانِ خوبِ‌مان قرارداریم و اشتراک در چنین محفل هم نهایت دشوار است و هم بسا مایه‌ی خرسندی؛ دشوار به‌این است که با سه‌تَن از برادرانِ‌ما که هرکدام‌شان عمرِ عزیز خویش را وقفِ خدمت به ملت و وطنِ خویش کرده‌اند و افتخارات بسا بزرگی را نیز هرکدام شان در کارنامه‌های خویش به همراه دارند، خدا حافظی می‌نماییم و خرسندی اش از این بابت است که در این آشفته حالِ کنونی با این اعزاز و اکرام و شفقتِ همکاران تقاعد و ختم کار نمودن مایه‌ی خرسندی و افتخار است که بابت این افتخار به شما بزرگان تبریک می‌گویم.

آقای‌امیری اضافه‌داشت: در مدتِ مدیدِ که با هم همکار بودیم بدیهی‌است که خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارد ولی خوشبختانه از شما بزرگان؛ خاطراتِ شیرین و فراموش ناشدنیِ با خود داریم که اگر یکا یک به تفصیل به آن پرداخته شود به یقین که از حوصله‌ی این‌مجلس بالا است. وی همچنان گفت: غم‌ها را با هم تقسیم کردیم و شادی‌ها را با هم مشترک به‌استقبال نشستیم.
پاسوال عبدالرزاق امیری در ادامه‌ی سخنانش افزود که: هرکدام تان در قلب‌های‌مان جای دارید و ان‌شاءالله از تجاربِ که دارید همواره استفاده خواهیم کرد و از مشوره‌های مثمرِ تان نیز در آینده مستفید خواهیم شد من یکبار دیگر اصالتاً از جانب خودم و وکالتاً از جانب رهبری و پرسونل معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی و در کُل به نماینده‌گی از پولیس ملی کشور از ختم موفقانه دوره‌ی کاری و تقاعد شما عزیزان تقدیر و تمجید می‌کنم، در تمامی امورات زنده‌گی موفق و سر افراز بوده و در کنارِ خانواده‌های‌گرامی‌تان شاد باشید و همواره بهروز و موفق!

متعاقباً مل‌پاسوال الحاج محمد شریف مجاهد رییس محافظتِ پروژه‌های بین‌المللی به نماینده‌گی از رؤسای که متقاعد گردیده‌اند صحبت نموده از حسنِ نیت و محبتِ رهبری و همه‌ی همکاران در معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ابراز قدر دانی نموده اضافه داشت که ما مثلِ همیشه در خدمت ملت و دولت خویش قرار داشته و از هیچ نوع همکاری دریغ نه خواهیم کرد، در هر حالت و هر موقعیتِ‌که باشیم بازهم با شما و کنارِ شما هم‌مسلکان عزیز و مردمِ سربلندِ خویش قرار خواهیم داشت. محفل با دعاییه خیر و فلاح مردمِ افغانستان و اهدای لوحِ‌تقدیر به رؤسای متقاعد خاتمه یافت.