سمونوال شاه زمان نوری سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطار های ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله با تائید این خبر می گوید: نیروهای محافظت عامه محموله های تجار و خارجی ها را به گونه ی سالم به هدف رسانیده و دشمن توانایی جلوگیری از انتقال این کاروان های اکمالاتی را ندارد.

بیش ازاین تیم تخنیکی وانجینری این نیروها ماین های کنار جاده را در ولایت غزنی نیز کشف و خنثی نموده بودند.