د کورنیو چارو وزارت د عامه­ساتنې او امنیتي­تصدۍ معینیت د مطبوعاتو او نشراتو آمریت؛ د فساد پروړاندې د مبارزې لویې‌ادارې، د نشراتو او عامه‌اړیکو له ریاست سره په‌همغږۍ د فساد د مخنیوي په­اړه د خلکو د عامه­پوهاوي په موخه یوه ورځنۍ کمپاین ترسره کړ.

په­یاد کمپاین ­کې د فساد پروړاندې د مبارزې ډول، ډول شعارونه، خبرتیاوې، بنرونه او نور تبلیغاتي توکي د عامه­ساتنې او امنیتي­تصدۍ معینیت په انګړ کې نصب شوې.

سره له‌دې چې نړیوالې ټولنې، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او افغان‌ملت په­ګډه د یادې شومې ښکارندې پروړاندې مبارزه کوي، ترڅو یاده ښکارنده چې د یوې ناروغۍ په څیر د افغانانو ژوند ګواښي او ګڼې ستونزې یې ورته ولاړې کړي له مینځه یوسي.

د عامه­ساتنې او امنیتي­تصدۍ معینیت هم د هیواد نافذه‌قوانینو ته په درناوی، فساد د افغانستان او افغانانو لپاره ګواښوونکی ښکارنده بولي او د یادې ښکارندې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی.