تدارکات

تدارکات2020-12-23T09:52:35+00:00

اعلان داوطلبي

نوامبر 15th, 2022|

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخ گیری تهیه و تدارک دو قلم تیل (دیزل وپطرول) برای وسایط مختلف النوع خارج از تشکیل مربوط قرارگاه

اعلان داوطلبی

نوامبر 7th, 2022|

  عنوان پروژه: پروژه تدارک 12 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیر پوشیدنی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه شماره داوطلبی: NPD/NPPF/1401/G-08/NCB ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از ریاست عمومی

اطلاعیه!

نوامبر 2nd, 2022|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13

اطلاعیه

اکتبر 29th, 2022|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 11 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت

اعلان داوطلبی

اکتبر 29th, 2022|

  { تهیه و تدارک 18 قلم اجناس؛ مواد تعمیراتی و ترمیماتی مورد نیاز پروژه های انکشافی  تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط

اعلان داوطلبی

اکتبر 29th, 2022|

  { 23 قلم اجناس و مواد تعمیراتی مورد نیاز پروژه های انکشافی  تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا

اعلان داطلبی

سپتامبر 22nd, 2022|

{ 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی مورد نیاز 13 پروژه ملی انکشافی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می

Load More Posts