تدارکات

تدارکات2020-12-23T09:52:35+00:00

به منظور تامین امنیت تاجران، سرمایه گذاران و سکتور خصوصی نشستی در ولایت هرات برگزار گردید.

فوریه 15th, 2021|

جنرال خوشحال سعادت رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه در این نشست گفت : (( نیروهای تصدی ملی محافظت عامه بیشتر از هر زمان دیگر تجهیز و از آموزش های مسلکی برخوردار شده و توانایی

امنیت راه آهن حیرتان _ بلخ را محافظین تصدی ملی تامین کرده اند.

فوریه 10th, 2021|

امنیت راه آهن حیرتان _ بلخ را محافظین تصدی ملی تامین کرده است. راه حیرتان یکی از امن‌ ترین راه تجارتی در افغانستان به شمار میرود که به سرمایۀ ۱۷۰ میلیون دالر احداث گردیده است.مسؤلیت امنیتی

حوزه نفتی آمو دریا از امنیت کامل برخوردار است.

فوریه 9th, 2021|

حوزه نفتی آمو دریا از امنیت کامل برخوردار است. حوزه نفتی آمو دریا که در ساحه قشقری ولایت سرپل موقعیت دارد و از پروژه های مهم اقتصادی کشور به حساب میرود،امنیت آن را محافظین  تصدی

تأمین امنیت وزارت دولت در امور صلح

فوریه 6th, 2021|

تأمین امنیت وزارت دولت در امور صلح امنیت وزارت دولت در امور صلح به محافظین تصدی ملی محافظت عامه واگذار گردید. محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت این وزارت را به گونه مسلکی و مطمیئن

اعلان دواطلبی

فوریه 6th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه اعمار سه بیز امنیتی هریک به

تأمین امینت بانک اسلامی افغانستان

فوریه 2nd, 2021|

تأمین امینت بانک اسلامی افغانستان بانک اسلامی افغانستان از بانک های بزرگ کشور به حساب میرود که امنیت آن را محافظین محافظت عامه تأمین نموده است. محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت تأمین امنیت بانک

Load More Posts