آمریت تدارکات

آمریت تدارکات2019-10-28T05:14:20+00:00

اطلاعيه

آوریل 21st, 2021|تدارکات|

  بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست