آگهی!

تصدی ملی محافظت عامه از بدو تاسیس تا این دم منحیث یگانه نهاد مسلکی ارائه کننده خدمات امنیتی در کشور توانسته است، با سعی و تلاش خستگی‌ناپذیر خویش و با داشتن نیروهای مجرب و آموزش یافته در بخش‌های محافظت از پروژه‌های دولتی، غیردولتی، بین‌المللی ، بدرقه قطارها و محافظت شخصی افراد در هماهنگی باسایر نهادهای امنیتی کشور، خدمات ارزنده و مثمرِ را به شکل مناسب و مسلکی آن ارائه نماید. بنابراین به اطلاع آنعده از شرکت‌های داخلی، خارجی، مراکز آموزشی، منازل رهایشی، حمام‌ها، سینماها، رستورانت‌ها، نماینده‌گی‌های ترانسپورتی ، کلینک‌ها، مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی کشور که تا حال با این تصدی قرارداد امنیتی عقد ننموده‌اند رسانیده می‌شود که جهت تأمین امنیت بهترشان می‌توانند با این تصدی عقد قرارداد نمایند. چون این تصدی یگانه نهاد ارائه کننده‌‌ی خدمات معیاری ومسلکی امنیتی درکشور است. براساس فیصله جلسه سال 1398 هجری – خورشیدی هیئت محترم شورای عالی تصدی تخفیف ویژه برای متقاضیان جدید در بخش توظیف محافظین سیار و ثابت در نظر گرفته شده است. با توجه به موارد فوق مدیریت خدمات مشتریان تصدی ملی محافظت عامه مطابق لایحه وظایف به گونه خستگی‌ناپذیر با همکاری همه جانبه در ارائه هرنوع معلومات درباره کارکردهای این تصدی و فراهم‌سازی تسهیلات لازم به مشتریان در خدمت متقاضیان می باشد.

تماس باما: 0788825080 – 0707328856

ایمیل: customerservice.appf@gmail.com