نگاهی در پیوند به تصدی ملی

تصدی ملی محافظت‌عامه از آغاز کار تا این دم شبانه روز در راستای خدمتگذاری و خدمات امنیتی در سراسر کشور فعالیت نموده و به عنوان تنها ارگان اعتمادی، مسلکی امنیتی قد بر افراشته و با احساس عالی و انگیزه ملی در زمینه ایجاد و ساخت یک آینده روشن برای این سرزمین کار و فعالیت‌های خویش را بگونه‌ی خسته ناپذیر ادامه می دهد.

این ریاست ارائه خدمات امنیتی- معیاری برای بخش داخلی و مشتریان بین المللی را از زمره اولویت های ماموریت خویش دانسته  و در امر برقراری صلح، رفاه، آسایش، عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان تلاش می ورزد و در سر خط نگاه خویش این اندیشه را بر می تاباند، تا بتواند موثریت بیشتر و افزونتر اقتصادی را در نتایج کار بدست بیاورد

رهبری این ریاست همواره در تلاش این بوده تا کادر های شایسته را اعم از نظامی و ملکی تبارز بدهد، با برنامههای متفاوت آموزشی که همواره در تفکر برنامه ریزی های بکر و سازنده به فکر خلاقیت آفرینی و تولید مفکوره های خلاق گامهای استوار بر میدارد. و شیوه و متود مدیریتی مناسب را بوجود آورده که این امر در زدودن بروکراسی و سرعت کار در اداره چشم گیری دارد.

تصدی ملی محافظت‌عامه یک ارگان ارائه کنندهی خدمات امنیتی دولتی می باشد، نیرو های تصدی ملی برای حفاظت مردم، زیر بنا ها، تسهیلات، پروژههای ساختمانی عام المنفعه و امنیت قطارها، خدمات معیاری را پیشکش میدارد. این ارگان به شکل یک تصدی دولتی تأسیس یافته تا قابلیت اخذ قرار داد با مشتریان داخلی و بین المللی را داشته باشد.

تصدی ملی محافظت‌عامه در چهار بخش بزرگ و وسیع فعالیت دارد که در ذیل به تفصیل بالای آن مکث صورت می‌گیرد.

  • ریاست محافظت پروژههای دولتی
  • ریاست پروژههایغیر دولتی
  • ریاست پروژههای بین المللی
  • ریاست محافظت وامنیت قطارها
  • امنیت و انتقال قطار های اکمالاتی و لوژستیکی، آیساف، ناتو، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا و تجار ملی وظایف محولهٔ خویش را به سر منزل کار میرسانند، که بر علاوهٔ تأمین امنیت پروژهها، سکتورهایخصوصی، مؤسسات ملی و بین المللی وتعداد زیادی از پروژههای بزرگ و متوسط از زمره پروژه بند برق سلما ولایت هرات، بند پاشدان ولایت هرات، بند برق کمال خان ولایت نیمروز، بند المار ولایت فاریاب، بند برق کجکی ولایت هلمند، بند برق لوگر، کندک خط آهن، بند برق مچلغو ولایت پکتیا، جکشن دو راهی هلمند، مس عینک، ولایت لوگر،آمو دریا، لاجورد بدخشان، پاپلین گاز، بانک ملی،آرین بانک،عزیزی بانک، کابل بانک، بانک بین المللی افغانستان، پشتنی بانک، شبکه اتصالات، افغان بیسیم، روشن و عدهای دیگر را تحت پوشش امنیتی خویش قرار داده است.

محافظین تصدی ملی دوشا دوش با سایر نیروهای امنیتی کشور با تلاشهای خستگی ناپذیر و روحیهٔ بلند در کار زار خدمت گذاری کمر همت بسته اند و به رشد و شکوفایی در کشور میاندیشند.

قابل یاد دهانیست:

که در این اواخر مطابق پالیسی و با ایجاد طرزالعملهای جدید مسوولیت دیگری هم موتوجه تصدی ملی شده است که او محافظت از شخصیت‌های حقوقی و رجال برجسته می‌باشد به همین لحاظ برای متشبیثین خصوصی کوچک و در کار شیوههای امور عقد قرار داد ها تجدید نگاه و باز بینی صورت گرفته که بدون شک تغییرات لازم نیز در این امر رو خورده است، تا مشتریان این ریاست به راحتی بتوانند از خدمات معیاری این ریاست فیض برده و به شیرهی کاری وارد شوند و شربت آن را در نتایج کار بدست آورند. محافظین تصدی ملی اعضای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان نبوده و آن‌ها صلاحیت تنفیذ قانون را ندارند.