د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو نوی یونفورم چې د کورنیو چارو وزارت محترم مقام له لوري انتخاب شوی و، نن رسمآ د عملیاتي مرستیال مولوي عنایت الله “رشید”، د مقام د دفتر رئیس ښاغلي مولوي محمدخان “ګربز” او یو شمیر نورو منسوبینو پر وړاندې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د قرارګاه محافظتي قطعې قوماندانۍ ساتونکو ته ورکړل شو. په دغو مراسمو کې د تصدۍ عملیاتي مرستیال ښاغلي عنایت الله “رشید” د نوي ټاکل شوي نظامي یونفورم پر حفاظت او اهمیت خبرې وکړې او د خوښۍ مراتب یې څرګند کړل. نوموړي زیاته کړه؛ د مشرانو له خوا د دغه ټاکل شوي لباس د وېش لړۍ به په ټول هیواد کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ اړوندو هغو قطعو او مفرزو مسلکي او روزل شوو محافظینو ته پیل شي چې له ملي شتمنیو، خصوصي سکټور پانګونو او نړیوالو انکشافي پروژو ساتنه کوي.