مولوی عتیق الله «سعادت» با حضور هیأت ذیصلاح به ریاست مولوی عنایت الله «رشید» معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه در بست سمنوال به حیث سرپرست قطعه محافظتی د افغانستان بانک معرفی شد.
در این جلسه که تعدادی از منسوبین آن بانک نیز حضور داشتند به شخصیت، سوابق کاری و فداکاری های جناب مولوی عتیق الله «سعادت» یاداوری شده و در امور تنظیم پرسونل محافظتی بانک و تأمین امنیت خوب، فردی شایسته شناخته شد.