!
۱۴۰۱/۵/۲۲
به اساس لزوم دید مقام محترم وزارت امور داخله ا.ا.ا مولوی سید غازی الله «هاشمی» به حیث رئیس پروژه های بین المللی تصدی ملی محافظت عامه گماشته شد. در این جلسه که به ریاست الحاج مولوی سعیدالله «حماس» رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه برگزار شده بود، از فداکاری های مولوی سید غازی الله «هاشمی» تقدیر به عمل أورده، مسئولیت جدید به ایشان تبریک گفتند و جلسه با دعای خیر به پایان رسید