افغان بیسیم شرکت یو له مهمو مخابراتي شرکتونو شمېرل کیږي، چې په ټول هیواد کې خپلو مشتریانو ته مخابراتي چوپړتیاوې وړاندې کوي. د دغې ادارې امنیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکي ساتونکو ټینګ کړی دی، دوی ډاډ ورکوي، چې په هر راز شرایطو کې به په پوره پام له خصوصي سکټور پانګونو په کلکه دفاع کوي او امنیت به یې ساتي.