د زمري ۲۴ په هیواد کې د غربي ښکیلاک پر وړاندې د شل کلنې مبارزې په پایله کې استقلال بریا ته ورسید، دا چې وایي..( ازادي اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه ). دغه اصل ته په کتو یادونه کوو. چې د ګران هیواد ویاړلو ولسونو او سرښیندونکو مجاهدینو د خپلو پاکو وینو په نذرانې سره وکړای شول، چې هیواد ته یاد ستر عزت ور په برخه کړي، د سرلوړي او ازاد افغانستان په هیله.