شنبه ۴ـ سرطان ـ۱۴۰۱
جلسه رهبری تصدی ملی محافظت عامه به ریاست محترم مولوی عنایت الله «رشید» معاون عملیاتی این تصدی برگزار شد.در ابتدا رؤسا، امرین و مدیران عمومی این تصدی گزارش هفته وار خود را ارائه کردند و دستاوردها و چالش های خود را شریک ساختند.
مولوی عنایت الله «رشید» معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه طی سخنانی گفت: وضاحت در امور روزمره شرط اول است تا امورات به خوبی پیش برود و بر همین اساس در پایان جلسه به منظور ایجاد شفافیت و نظم در اداره، هدایات لازم به مسئولان سپرده شد.