په کابل کې د پارک شهر امنیت خوندي دی او هیوادوال کولای شي د امن په فضا کې خپلې تفریحي شیبې ولمانځي.
د پارک شهر امنیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو په ډاډمنه توګه ټينګ کړی دی.