معاونیت عملیاتی

معاونیت عملیاتی:

معاونیت عملیاتی که در پنج استقامت کاری که عبارت اند از: محافظت پروژه های دولتی- محافظت از پروژه های غیردولتی- محافظت از پروژه های بین المللی- محافظت و امنیت قطار های اکمالاتی و لوژسیتکی نیرو های بین المللی و در بخش آموزش افسران، سربازان و ساتنمنان فعالیت می نماید

2019-11-24T06:03:19+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست عمومی عملیاتی|