تېره میاشت د عامه ساتنې د ساتونکو له لوري د هېواد مختلفو سیمو ته ۱۹۴ سوداګریزې او اکمالاتي محمولې په خوندي ډول لیږدول شوي دي.

د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي مسلکي روزل شوي او د دې وړتیا لري،د هېواد ګوټ ګوټ ته سوداګریزې او اکمالاتي محمولې په ډاډمن  امنیت کې په خوندي ډول ولیږدوي.