د عامه ساتنې ملي تصدي چې د امنیتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار کوي، هڅه کوي ترڅو کورنیو او بهرنیو بنسټونو ته غوره امنیتي چوپړتیاوې وړاندې کړي.

دغه اداره د نوې رهبرۍ په راتګ سره توانېدلې چې په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه راولي.

په مرکز او ولایتونو کې په قطعاتو، مفرزو او همدارنګه په خپله مرکزي اداره کې مثبت تغيرات رامنځته شوي او چارو کې پرمختګ شوی دی.

له دغې تصدۍ سره تړون کوونکي بنسټونه وایي چې د عامه ساتني ملي تصدۍ له امنیتي چوپړ څخه خوښ دي او زياتوي چې، له مسلکي او مجهزو ساتونکو سره یې ځاني او مالي امنیت خوندي شوی او په ډاډمنه فضا کې کار او ژوند مخته وړي.