د عامه ساتنې ملي تصدۍ د کتارونو ساتنې او امنیت ریاست، په خپل وخت سره د کتارونو د خوندي لېږد خبر ورکوي.
د مسؤلینو په وینا، تېره يوه اونۍ کې د دغه ریاست پرسونل، د هېواد بېلابېلو سیمو ته ۴۲ محمولې په خوندي توګه لېږدولې دي.
د عامه ساتنې ملي تصدۍ د کتارونو د ساتنې او امنیت ریاست، د افغانستان اسلامي جمهوریت لوړ مقام، د ۶۲مې ګڼې فرمان او د وزیرانو شورا د ۱۹مې شمېرې مصوبې پر بنسټ، په ټول هېواد کې د کتارونو د سکورټ او لېږد مسؤلیت په غاړه لري.