ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در روشنایی عقد قراردادهای امنیتی با کمپنی­ های ملی و بین ­المللی، مسوولیت انتقال محموله­ ها را بادر نظرداشت معیارهای تثبیت ­شده و در مطابقت به طرز العمل اکمالاتی نیروهای حمایت قاطع در سراسر کشور به­ عهده داشته و مکلف است تا از انتقال قطارها توسط افراد، و کمپنی­ های خصوصی غیر مسوول جلوگیری نموده و با هماهنگی مدیریت­ های محافظت­ عامه زون­ها اموال ومحموله­ های تجاری را به ­صورت صحیح و سالم به هدف مقصد برساند.