کورپاڼه

د هرات ولایت د آب‌ګردان بند له بشپړ امنیت څخه برخمن ده د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ

اکتوبر 8th, 2019|Comments Off on د هرات ولایت د آب‌ګردان بند له بشپړ امنیت څخه برخمن ده د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ

د هرات ولایت د آب‌ګردان بند له بشپړ امنیت څخه برخمن ده د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ ځواکونه تل هڅه کوي چې په هیواد کې له عامه‌شتمنیو څخه په کلکه ساتنه وکړي، د هرات ولایت د پاشدان

زمونږ خپروني

مرکي