کورپاڼه

د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست میاشتینۍ غونډه ترسره شوه

فبروري 18th, 2020|Comments Off on د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست میاشتینۍ غونډه ترسره شوه

د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست میاشتینۍ غونډه ترسره شوه یاده غونډه چې د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د نړیوالو پروژو د ساتنې رییس سمونوال محمدامین احمدزي په مشرۍ د یادې تصدۍ د غونډو

زمونږ خپروني

مرکي