کورپاڼه

د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د عملیاتي مرستیال سمونوال عبیـدالله نورزي په مشرۍ، د یادې مرستیالۍ اړوندو قطعاتو او جـروتامونو له مسوولینو سره د ستونـزو او نظـرونـو د شریکـولو او د یادو قطـعاتو ترمنځ د همغـږۍ د لا پیـاوړتیـا په موخه ناسته ترسره شوه.

اکتوبر 24th, 2019|Comments Off on د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د عملیاتي مرستیال سمونوال عبیـدالله نورزي په مشرۍ، د یادې مرستیالۍ اړوندو قطعاتو او جـروتامونو له مسوولینو سره د ستونـزو او نظـرونـو د شریکـولو او د یادو قطـعاتو ترمنځ د همغـږۍ د لا پیـاوړتیـا په موخه ناسته ترسره شوه.

د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ د عملیاتي مرستیال سمونوال عبیـدالله نورزي په مشرۍ، د یادې مرستیالۍ اړوندو قطعاتو او جـروتامونو له مسوولینو سره د ستونـزو او نظـرونـو د شریکـولو او د یادو قطـعاتو ترمنځ د همغـږۍ د

زمونږ خپروني

مرکي