اعلان داوطلبی

اطلاعیه!

2023-01-29T06:27:28+00:00ژانویه 28th, 2023|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه

اطلاعیه

2023-01-14T08:02:20+00:00ژانویه 14th, 2023|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه

اطلاعیه

2023-01-14T07:45:52+00:00ژانویه 14th, 2023|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه

اعلان داوطلبی

2023-01-09T07:02:01+00:00ژانویه 9th, 2023|اعلان داوطلبی|

{ پروژه تدارک 14  قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی  مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از

اعلان داوطلبی

2022-12-27T07:06:56+00:00دسامبر 27th, 2022|اعلان داوطلبی|

} تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

اعلان داوطلبی

2022-12-27T07:05:06+00:00دسامبر 27th, 2022|اعلان داوطلبی|

} تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی

اعلان داوطلبی

2022-12-27T07:03:00+00:00دسامبر 27th, 2022|اعلان داوطلبی|

تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد صفا کاری باغبانی؛ وسایل محافظتی بالون ضد حریق  مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی

اعلان داوطلبی

2022-12-27T07:00:01+00:00دسامبر 27th, 2022|اعلان داوطلبی|

} تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی

اطلاعیه

2022-12-24T10:13:08+00:00دسامبر 24th, 2022|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه

اعلان داوطلبی

2022-12-20T07:57:34+00:00دسامبر 20th, 2022|اعلان داوطلبی|

تهیه و تدارک 77 قلم اجناس و مواد نلدوانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401 ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام