ریاستونه

د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست

د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست, ریاستونه|

دغه ریاست د هیواد په کچه د هغو نړیوالو پروژو د ساتنې دنده لري، کوم چې د عامه‌ساتنې ملي تصدي له عامه ساتني سره تړون (قرارداد) ولري. د نړوالو پروژو

د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست

د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست, ریاستونه|

د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت یو له مهمو ریاستونو څخه شمیرل کیږي، چې خپلې چارې د عملیاتي لوی‌ریاست په چوکاټ کې ترسره کوي.

د غیر دولتي پروژو د ساتنې ریاست

د غیر دولتي پروژو د ساتنې ریاست, ریاستونه|

دغه ریاست چې د عملیاتي لوی‌ریاست تر چتر لاندې فعالت کوي، د خپلو محافظتي‌طرزالعملونو سره‌سم د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د غیر دولتي پروژو څخه د ساتنې مسوولیت

د دولتي پروژو د ساتنې ریاست

د دولتي پروژو د ساتنې ریاست, ریاستونه|

دغه ریاست چې د عملیاتي لوی‌ریاست تر چتر لاندې فعالت کوي، د هیواد په کچه د ټولګټو دولتي تاسیساتو او دولتي پروژو د ساتنې ویاړ لري او د خپل روزل

د مالي ریاست

مالي او اداري ریاست|

د امنیتي‌تصدۍ د عوایدو را ټولول، تنظیمول او څارل، پیرودونکو ته د حساب (Invoice) لیږل او د تصدۍ اړوند د لګښتونو پرځای کول د مالي او اداري ریاست له عمده‌مسوولیتونو