خبرونه

استقلال

خبرونه|

د زمري ۲۴ په هیواد کې د غربي ښکیلاک پر وړاندې د شل کلنې مبارزې په پایله کې استقلال بریا ته ورسید، دا چې وایي..( ازادي اخیستل کیږي، ورکول کیږي