ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی

2019-07-09T06:11:44+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی|

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، مطابق به طرز العمل محافظتی خویش مسئوولیت تأمین امنیت پروژه­ های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به