ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی

2019-11-24T05:59:36+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی|

ریاست محافظت پروژه های غیردولتی: این ریاست مسوولیت تأمین امنیت پروژه های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به عهده دارد، ریاست مذکور با تأمین امنیت فزیکی ادارات