مصاحبه ها

سمونمل محمد ظفر شیرین نوری: آمریت پروتوکل ها به منظورِ جلب و جذبِ بیشترِ مشتریان و رضایت آن ها از هیچ نوع مساعی و تلاش دریغ نورزیده و همواره در تلاش است تا روندِ عقدِ قراردادها با مشتریان به گونه ای عالی و رضایت بخش انجام یابند.

2018-09-23T08:49:06+00:00فوریه 17th, 2018|مصاحبه ها|

آمریت پروتوکول­ ها  یکی از بخش ­های مهم وکلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که از بدوِ پایه­ گذاری معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد

در پیوند به روندِ کاری و چگونه گی فعالیتِ آمریت بایومتریک معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، با الحاج سمونمل محمد ایوب برات زاده آمرِ بایومتریک این معینیت مصاحبه ای انجام داده ایم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می داریم:

2018-09-23T08:52:44+00:00فوریه 17th, 2018|مصاحبه ها|

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟ برات ­زاده: از آنجایکه شیوه­ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب­گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه­ ای جدید ثبت

سمونوال محمد هاشم بابکرخیل: پلانگذاری و پالیسی سازی یکی از اساساتِ مهمِ کاری در امر حکومتداریِ خوب محسوب گردیده که عرضه‌ی خدماتِ عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور را سهل تر ساخته زمینه‌ی رسیدن به اهدافِ عالی اداره را نیز به وجه احسن آن مساعد می سازد.

2018-09-26T06:51:20+00:00فوریه 14th, 2018|مصاحبه ها|

پلانگذاری و پالیسی­ سازی یکی از اساساتِ مهم کاری در امرِ حکومت­داری خوب و عرضه‌ی خدماتِ­ عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ­شمار می­ رود. از این­رو چه در

خبرنگارِ اعزامی ما به ولایت بلخ، گفتگوی ویژه ای را با محترم لوی پاسوال بابه جان قوماندان عمومی زونِ ساحوی 707 پامیر در پیوند به چگونگی همآهنگی و فعالیتِ قطعات و جزوتام های مدیریت های عمومی محافظت عامه ی ولایات پنج گانه در زون شمال کشور، انجام داده که توجه شما را به خوانش آن معطوف می داریم:

2018-09-26T06:54:15+00:00فوریه 11th, 2018|مصاحبه ها|

محافظت­ عامه: لطف ­نموده وظایف ومسوولیت­های عمده ­ی قوماندانی عمومی زون 707 پامیر را مختصراً تشریح نمایید؟ بابه جان: ساحه ­ی مسوولیت قوماندانی عمومی زون سا حوی 707 پامیر

مصاحبه با رییس دفترمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله

2018-09-26T06:58:54+00:00ژانویه 24th, 2018|مصاحبه ها|

گفتگوی ویژه  با رییس دفتر معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امورداخله به ادامه­ ی گفتگوهای اختصاصی بامسوولین معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی، این­بار گفتگوی ویژه را با مل­

مصاحبه با رییس محافظت و بدرقه ی قطارهای ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

2019-07-03T05:50:41+00:00ژانویه 24th, 2018|مصاحبه ها|

به­ اثرِ سعی و تلاشِ محافظینِ تصدی ملی محافظتِ­ عامه کاروان­ های­ اکمالاتی به ­گونه­ ی مصوون و عالی تأمینِ­ امنیت می­گردند. امنیتِ و بدرقه­ ی قطارهای اکمالاتی سکتورِخصوصی

مصاحبه با رییس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

2018-01-24T09:13:33+00:00ژانویه 24th, 2018|مصاحبه ها|

پی­روِ گفتگوهای پیشینِ خویش با مسوولین معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله، این­بار؛ گفتگوِ ویژه­  یی داریم با آقای مل پاسوال جوره بیک مرادی رییسِ محافظت پروژه­

مصاحبه با رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

2018-09-26T07:01:36+00:00ژانویه 24th, 2018|مصاحبه ها|

ریاست محافظت پروژه­ های بین ­المللی معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی در هرگونه شرایط آماده­ی خدمت­گذاری به ملت بوده و در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نه­

مصاحبه بارییس مالی و اداری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

2018-09-26T07:00:53+00:00ژانویه 23rd, 2018|مصاحبه ها|

به ادامه­ ی گفـتگوهای قبلی با مـسوولان معینیت محافظـت­ عامه و تصدی­ امنیـتی وزارت امورداخله، اینـبار؛ گفـتگویِ را با مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری این معینیت

مصاحبه با رییس محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

2018-09-26T07:03:23+00:00ژانویه 23rd, 2018|مصاحبه ها|

خواننده­گانِ عزیزِ مجله­ ی محافظت­ عامه، پی­روِ مصاحبه ­های پیشینِ­ مان اینبار؛ با پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه­ های غیردولتی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی وزارت