اطلاعيه

2021-04-21T09:52:00+00:00آوریل 21st, 2021|تدارکات|

  بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه