اخبار/ گزارش ها

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و بانک اسلامی افغانستان به امضاء رسید!

2022-08-06T09:30:21+00:00آگوست 6th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

قرارداد امنیتی تصدی ملی محافظت عامه و بانک اسلامی افغانستان، میان محترم محمد زبیر "شیرزاد"، امر قرارداد های تصدی ملی محافظت عامه و محترم جاوید احمد "ظاهري"، معاون اجرائیوی بانک

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و شرکت پروسس میوه جات امید بهار به امضاء رسید!

2022-08-06T09:28:48+00:00آگوست 6th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و شرکت پروسس میوه جات امید بهار امضا شد، بر اساس این قرارداد محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت این شرکت را تامین

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و غضنفر بانک به امضاء رسید!

2022-08-06T09:25:11+00:00آگوست 6th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

جلسه میان تصدی ملی محافظت عامه و غضنفر بانک برای امضای قرارداد امنیتی برگزارشد، در این دیدار دوجانبه درباره مزایا و امنیت مسلکی، سیستم بانکی کشور بحث و تبادل نظر

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و عزیزی بانک به امضاء رسید!

2022-07-26T04:20:00+00:00جولای 26th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

جلسه میان تصدی ملی محافظت عامه و عزیزی بانک برای امضای قرارداد امنیتی برگزارشد، در این جلسه محترم میرویس "شیرزاد" رئیس اجرئیوی عزیزی بانک به نمایندگی بانک و به نمایندگی

قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و د افغانستان بانک به امضا رسید!

2022-07-05T08:05:33+00:00جولای 5th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

جلسه میان تصدی ملی محافظت عامه و د افغانستان بانک برای امضای قرارداد امنیتی برگزارشد، در این جلسه مولوی نور احمد آغا معاون اول د افغانستان بانک به نمایندگی بانک

جلسه در مقام این تصدی در مورد قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و د افغانستان بانک برگزار شد.

2022-06-20T08:11:37+00:00ژوئن 20th, 2022|اخبار/ گزارش ها|

الحاج مولوی سعیدالله "حماس" رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه و مولوی صدیق الله "خالد" رئیس دفتر د افغانستان بانک در مورد امنیت این بانک و قرارداد امنیتی گفتگو کردند.