محافظین تصدی ملی محافظت عامه به مناسبت ماه مبارک رمضان ختم قرآن کریم نمودند.
در این پروگرام ختم قرآن کریم دعا بر روح پاک تمام شهدا کشور و برای مجروحین شفا عاجل و کامل را از درگاه خداوند متعال استدعا کردند.