چهل تن از نیروهای تصدی ملی محافظت عامه مدیریت محافظت عامه زون ولایت کندهار بعد از فراگیری آموزش‌های نظامی جهت انجام وظیفه به قطعات و جزوتام‌های مربوط اعزام شدند. سمونیار عزیزالرحمن نجرابی رئیس ارکان قطعه قطارهای ولایت کندهار می‌گوید: روند تعلیم و تربیه نیروهای تصدی ملی محافظت عامه در زون کندهار طبق پلان منظم ادامه دارد.