به‌نامِ خداوند دانا و توانا

“گذشت ماهِ رمضان و رسید عیدِ صیام
به‌هر دو باد درود و به‌هر دو باد سلام!”

ملتِ مسلمان و متدین افغانستان، السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاتهُ!
بنده به‌نماینده‌گی از رهبری و منسوبین معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله‌ی جمهوری‌اسلامی‌افغانستان صمیمانه‌ترین تبریکات و تمنیاتِ نیکِ‌ خویش را به‌مناسبت عیدِ سعید فطر حضورِ همه‌ی ملتِ شریف و نجیب افغانستان، تمامی نیروهای‌امنیتی کشور و منسوبینِ دلیرِ پولیس‌ملی به‌ویژه به بازمانده‌گانِ شهدای قهرمانِ پولیس‌ملی، امنیتِ‌ملی و اردوی‌ملی ابراز می‌دارم و از بارگاهِ خداوند متعال برای همه‌ی شما بهروزی و سعادت تمنا می‌نمایم.
اینجانب منحیثِ خدمتگارِ وطن و ملت و عضوِ خانواده‌ی پـُر افتخار و قهرمانِ پولیس‌ملی افغانستان در این مقطعِ از زمان لازم می‌دانم تا از سرسپرده‌گی‌ها، جان‌نثاری‌ها و رشادت‌های مجروحین و معلولینِ پولیس‌ملی و همه‌ی نیروهای‌امنیتی، ستایش و قدر دانی‌نموده و عید را از این طریق به‌ایشان نیز تبریک عرض‌بدارم.
معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله‌ی جمهوری اسلامی افغانستان، به‌مثابه‌ی یگانه ارگانِ ارایه‌کننده خدماتِ مسلکی‌-امنیتی، همیشه در خدمت مردم‌بوده و با انگیزه و روحیه‌ای‌ عالی و عشق به‌وطن در میدان خدمت‌بوده و در این‌زمینه همواره در تلاش‌است، محافظینِ شجاعِ محافظت‌عامه در روزهای عید نیز دوشا دوش سایر نیروهای‌امنیتی مثلِ‌ همیشه برای حفاظتِ زیربناها، تأسیسات عام‌المنفعه، تسهیلات پروژه‌های‌ساختمانی و تأمینِ‌امنیتِ قطارها، شب و روز در خدمتگذاری‌اند و در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نورزیده با تعهد و شجاعانه در میدانِ خدمت حضور دارند.
در فرجامِ این پیام، ضمنِ اتحاف دعا به روح شهدای پولیس‌ملی، اردوی‌ملی و امنیتِ‌ملی؛ تمنا می‌نمایم که این عید برای مردمِ‌ما عیدی پُر از خوشحالی، صمیمیت و برادری باشد و از بارگاهِ یکتای بی‌همتا استدعا می‌دارم که به برکت این روزهای مقدس، صلح و امنیت را در کشور ما برقرار بسازد.

با احترام
پاسوال عبدالرزاق امیری
سرپرستِ معینیت محافظت‌‌عامه و تصدی‌امنیتی