پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از ساحه‌ی معدنِ مسِ عینک ولایت لوگر دیدار نموده وضعیت امنیتی غند محافظ این ساحه را نیز بررسی نمود.

آقای امیری در حالِ که برخی از مسوولین بخش های مختلف این معینیت ایشان را همراهی می کرد در حاشیه‌ی افتتاح دهمین دورِ حفریات آثارِ ساحه ی مس عینک ولایت لوگر، وضعیت امنیتی غند محافظ این ساحه را نیز بررسی کرد.
آقای امیری در سفرش به ولایت لوگر وضعیت امنیتی ساحات معدن مس عینک و احضارات پرسونل این غند را مورد بررسی قرار داده و با مسوول این ساحه نیز دیدار نموده پوسته های مربوطه را از نزدیک مشاهده کرد. ایشان، معادن و داشته های تاریخی و فرهنگی را از میراث ها و منافع ملی و اقتصادی مردم افغانستان بیان کرده، تأمین امنیت و حفاظت آن را مسوولیت و وجیبه‌ی ملی نیروهای امنیتی به ویژه محافظت عامه عنوان نمود.
آقای امیری به نیروهای محافظت عامه در غند معدن مس عینک هدایت داد تا از این سرمایه‌ی ملی، مثلِ گذشته به گونه‌ی صادقانه و دلسوزانه حراست و حفاظت نمایند و در برابر دسایس و حملات دشمنان مردم این سرزمین چون کوه استوار باشند و با قامت بلند و مورال عالی ایستاده گی نمایند.
از سوی هم مل پاسوال محمد شفیق اوریاخیل رییس ارکان و سرپرست فرماندهی غند محافظ معدن مس عینک لوگر، گفت که نیروهای تحت امر اش با فراگیری آموزش های مسلکی و تجهیزات نظامی و اطاعت از قانون، همواره به خاطر دفاع و حفاظت از این مجموعه‌ی اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ گونه تلاش دریغ نورزیده، برای ثبات و تأمین امنیت آن صادقانه و شجاعانه همچنان تلاش خواهند کرد.
در پایان این دیدار، سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و هیئت همراه شان از آثار باستانی ساحات معدن مس عینک نیز دیدن کرده، مسوولین امنیتی آن ساحات را برای تأمین امنیت و محافظت دقیق آثار باستانی نیز تأکید کرد.