به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و منظوری محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، قیس باوری به حیث رییس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله رسماً به کارکنان  این ریاست معرفی گردید.

در محفلی­ که به همین مناسبت در تالار جلسات این ریاست برگزار گردیده بود، لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله، رؤسای استخبارات و پیژنتون این وزارت و رؤسای بخش های مختلف، منسوبین و کارکنان ملکی ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی اشتراک ورزیده بودند.

محفل با  تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید. متعاقباً حکم تقررِ قیس باوری از سوی سرپرست ریاست پیژنتون وزارت امور داخله به خوانش گرفته شد. سپس لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله به آقای باوری تبریک گفته، افزود:

ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی که به سطح کشور از پروژه های بزرگ ملی و بین المللی را تأمین امنیت میکند، که این کار از یک سو در عرصه رشد و شکوفایی اقتصاد و از سوی دیگر در عرصه تأمین امنیت کشور ممد واقع گردیده است. وی افزود:

آقای باوری یک کدر جوان بوده که در عرصه حکومتداری خوب از تجربه کافی برخوردار میباشد، باور دارم که وی این مسوولیت را نیز به صورت درست انجام داده و آرزو دارم که با آمدن ایشان همه مشکلات و چالش های موجود مرفوع خواهد شد. وی، وعده سپرد که وزارت امور داخله جهت بهبود امور به هر نوع همکاری آماده بوده و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

سپس قیس باوری رییس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی صحبت نموده افزود:

از اعتماد جلالت­مآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان سپاسگزاری می نمایم که این مسوولیت بزرگ را برایم سپرد.

حفاظت از منافع ملی و پروژه های بزرگ ملی از اولویت های کاری جلالت­مآب رییس جمهور بوده، وعده می سپارم که همه ی مسوولیت های خویش را به وجه احسن آن انجام خواهم داد و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نه خواهم ورزید. آقای باوری افزود:

هرگاه ما مسوولیت پذیر باشیم و این اصل را بالای دیگران نیز عملی نماییم؛ باور دارم که ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی به سطح کشور یک اداره خوب خواهد بود. محفل به دعای خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.