در محفلِ باشکوهِ که به مناسبتِ گرامی داشت از هشتم مارچ روزِ همبستگی زنان جهان از سوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در تالار کنفرانس های این معینیت برگزار گردیده بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه، مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر، مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری،  مل پاسوال جوره بیگ  مرادی  رییس محافظت پروژه های دولتی، مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده رییس بدرقه و امنیت قطارها، فاطمه محمدی رییس شورای زنانِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، حسینه مخلص رییس همآهنگی ولایاتِ وزارت امور زنان، برخی از مسوولین بخش ها و عده یی کثیری از منسوبین و پرسونل طبقه ی اناثِ این معینیت حضور به هم رسانیده بودند.

در نخست محفل با تلاوتِ آیاتِ چند از کلام الله مجید و پخشی سرودِ ملی کشور آغاز گردیده متعاقباً پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ضمنِ خوش آمدید به مهمان و تبریکی این روز، در رابطه  به جایگاهِ زن در اجتماع و نظام  ونقش زن در پرورشِ سالم افراد و تقدیم آن به جامعه صحبت نموده، افزودند: جایگاه زن در زنده­گی و اجتماع  نهایت با ارزش و حایز اهمیت است چون افرادِ را پرورش و به جامعه تقدیم  می­کنند که از برکتِ حضورشان، یک جامعه و حتا  جوامعِ بشری به طرفِ تعالی و شکوفایی و استقامت و ارزش­های والای انسانی سوق داده می­شوند که به طور مثال می­توان به مردان بزرگ و تاریخ­ساز اشاره نمود. آقای امیری همچنان گفت که: نقش زن در اجتماع و جامعه از نقش مرد بلند مرتبه بوده چون زنان در تمامی ابعاد، هم خود قشرِ پُرتحرک و خدمت­گار و فعال می­باشند و هم افرادِ پُر تحرک و فعال را به دنیا آورده، پرورش و به جامعه جهت خدمت و پاسداری تقدیم و تربیت می­کنند.

سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در بخشی دیگری از صحبت هایش اضافه داشت: امسال نیز از هشتم مارچ روزِ همبستگی زنان جهان در حالِ گرامی­داشت به عمل می­آید که زنانِ قهرمان وطن دوشا دوش مردان در صفوفِ نیروهای امنیتی و سایر عرصه­ها کار و پیکار می­نمایند که این خود نشان دهنده­ی توانمندی زنان را نشان می­دهد و این را به فال نیک گرفته در جهت تقویت این روند می­باید کارهای بیشتر صورت بگیرد تا نقش زنان در تمامی عرصه­ها چه تعلیمی چه تحصیلی چه مدیریتی و چه هم خدمت در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی بیشتر از گذشته پُر رنگ تر و نهادینه گردد که خوشبختانه رهبری وزارت امور داخله و معینیت محافظت عامه در این زمینه پیش قدم بوده عملاً در این راستا کارهای انجام داده و کارهای نیز روی دست است.

آقای امیری همچنان گفت: حضورِ زنان در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی که تنفیذ کننده­ی قانون هستند نهایت مهم و ضروریست چون همانطوریکه نصفِ جامعه را تشکیل می­دهند به همان پیمانه هم باید در این عرصه فعالیت و حضور داشته باشند چون بهتر و بیشتر به زنانِ دردمند کشور رسیده گی شود و نگذارند که حقوق شان پایمال گردد و این زمانی امکان پذیر است که حضور زنان در این امر مقدس نهایت پُر رنگ و فعال باشد بنابرین هرکدام شما خواهران ما باید به سایرین الگو باشید تا خواهران دیگر ما نیز تشویق به پیوستن در صفوفِ پولیس گردند. وی ضمنِ اینکه  از رعایت هر چه بهتر نظم و دسیپلین توسط زنانِ موظف در این معینیت ابراز خوشی نموده به ایشان  خاطر نشان ساخت: رعایت نظم و دسپلین در نظام یک اصل است، احترام به سلسله مراتب و اطاعت از اوامر نیز نهایت مهم بوده که در این راستا بیشتر از پیش کوشا بوده در تأمین نظم همچنان پیش قدم باشید.

در این محفل، بانو حسینه مخلص رییس همآهنگی ولایاتِ وزارت امور زنان نیز سخنرانی نموده ضمن خوانشِ پیام تبریکی وزیر امور زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ از حضور فعال و پُر رنگ زنان در این نهاد ابراز خوشی و قدردانی نموده اضافه داشت که: این معینیت همه ساله از این روز طی محفل با شکوهی گرامی داشت می دارد و حضورِ رهبری این معینیت در این چنین محافل نشانِ از ارج دهی آنان به زنان است و در این معینیت بیشتر و بهتر از هر جایِ دیگر، زنان و مردان مشترکاً دو دشا دوش هم کار نموده  به کشور خدمت می دارند.

در بخشی دیگرِ این محفل، بانو فاطمه محمدی رییس منتخب شورای زنانِ معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی نیز به ایراد سخن پرداخته در مورد کارکرد و فعالیت های زنان در این معینیت به حاضرین معلومات داده و از حسنِ نیت و حمایت رهبری این معینیت از زنان؛ ابراز تشکری و قدردانی نمود. محفل با خوانش اشعار و مقالات در پیوند به جایگاهِ زنان توسط بانوان پیگیری و با توزیع تقدیر نامه ها و تحایف  خاتمه یافت.