تصدی ملی محافظت عامه یگانه ارگان مطمئن ارائه کننده خدمات امنیتی در کشور است که با داشتن نیروهای مسلکی و آموزش دیده در سراسر کشور امنیت پروژه‌های اقتصادی ملی و بین المللی،بندهای برق و پروژه های بزرگ عام‌المنفعه، سب ستیشن‌ها،نهادهای آموزشی و خطوط آهن را تأمین می‌نماید.

قابل یادآوری است که نیروهای محافظت‌عامه با فراگیری آموزش های مسلکی و با معیارهای نظامی در خدمت تجار و سرمایه گذار می باشد.

حالا شما می توانید با خیال راحت و اطمینان خاطر به مسایل اقتصادی و تجارتی خود بپردازید و وارد کارزارهای تجارتی شوید.