لوی پاسوال ولی محمد احمدزی ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه با مفتاح الدین بابکرخیل مشاور ریاست جمهوری، یک تعداد جنرالان وزارت دفاع ، وزارت داخله و بزرگان قومی جداگانه دیدار نمود.
دراین ملاقات به ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه لوی پاسوال ولی محمد احمدزی وظیفه جدید تبریک و موفقیت های روز افزون شان را استدعا کرد.
ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه لوی پاسوال ولی محمد احمدزی در صحبت های خویش يادآوری کرد، وظایف سپرده شده را با صداقت وایمانداری انجام خواهد کرد و تصدی ملی محافظت عامه تعهد دارد تا ازپروژه های زیربینایی کشور، نهاد های دولتی و سکتور خصوصی تامین امنیت مطمین خواهد نمود.