پروسه «دیتیل ‌دیزاین» فاز دوم، قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات تکمیل گردیده.

بر بنیاد معلومات دفتر رسانه های اداری خط آهن، دولت‌های افغانستان و ایتالیا برای ساخت این پروژه، موافقتنامۀ مالی (65 میلیون یورو قرضه طویل ‌المدت ایتالیا) را امضا کردند و شورای ملی کشور نیز آن را تأیید کرده است

فاز دوم قطعه، چهارم خواف-هرات، به طول 47 کیلومتر، آخرین بخش از پروژه 228 کیلومتری خط آهن خواف-هرات است که با عبور از ولسوالی‌ های گذره و انجیل هرات، به ایستگاه میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات ختم می ‌شود.

خط آهن هرات یکی از پروژه های مهم اقتصادی کشور به شمارمیرود، که مسوولیت تامین امنیت کار ساخت این پروژه را محافظین تصدی ملی محافظت عامه به عهده دارند.