کمپنی Noble Men fright logistic: با نیروهای خارجی  به ­منظور اکمالات مواد لوژیستیکی آنان پیمان لوژیستیکی بسته است و کالاهای لوژیستکی این نیروها را طی قراردادی انتقال و اکمال می­کند.

شمس الرحمن صافی کارمند با صلاحیت این کمپنی از اهمیت پایگاه لوژیستیکی شان حرف می­ زند و می­ گوید این کمپنی گاهی مورد تهدیدات امنیتی قرار گرفته­ است، اما نیروهای محافظت­ عامه بر بنیاد قرارداد امنیتی با این کمپنی از داشته­ ها و ارزش­ های این شرکت محفاظت جدی نموده است.

آقای صافی می­گوید در چند سال پسین که پیمان­ امنیتی با معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله بسته­ اند انتقال مواد لوژیستیکی این کمپنی به نظامیان خارجی در بستر امنیت و دور از هرنوع تشویش امنیتی صورت می­ گیرد که این باعث بلند بردن هویت و اعتماد این شرکت لوژیستیکی درمیان جامعه و هم پیمانان آنان خواهد شد.

مسوول این کمپنی اکمالاتی و ترانسپورتی می­ گوید: از خدمات امنیتی نیروهای محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی رضایت دارند و درصورت تراکم قراردادهای لوژیستیکی با برخی از تأسیسات داخلی و خارجی به نیروهای محافظت­ عامه به­ خاطر تأمین امنیت این شرکت لوژیستیکی افزایش خواهند داد.

وی از تجار و شرکت­ های که با کمپنی­ های خصوصی قرارداد امنیتی دارند می­خواهد تا با معینیت محافظ­ت ­عامه و تصدی ­امنیتی وزارت امور داخله که یک نهاد امنیتی دولتی، قابل اعتماد و مجهز با امکانات نظامی­ است، عقد قرارداد امنیتی نمایند تا سرمایه­ ها و داشته­ های آنان به­ گونه مطمین محافظت شود.

از سوی­ هم لمړی ساتنمن سیدعلی سادات فرمانده مفرزه امنیتی این کمپنی می­ گوید: نیروهای محافظت ­عامه در این کمپنی در هرشرایط و در برابر هرنوع تهدیدات امنیتی ازسوی دشمنان آماده دفاع از داشته­ های این کمپنی می ­باشد.

به گفته­ ای او نظامیان محافظت­ عامه به ­گونه ­ا ی ثابت و سیار به ­ویژه در مورد تأمین امنیت انتقال کاروان اکمالات لوژیستیکی این کمپنی صادقانه تلاش خواهند کرد. وی از آمادگی­ و تعلیمات نظامی نیروهای تحت­ امر­اش بخاطر تأمین امنیت هرچه بهتر این شرکت لوژیستیکی نیز خبر می ­دهد.