لاجورد بدخشان سرمایه ملی کشور!
سنگ لاجورد بدخشان که هم‌واره در گذشته مورد تهدید دشمن بوده،حالا به واسطه نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه امنیت خوبی دارد.
انجنیران این معدن می‌گویند: با تامین امنیت این معدن در یک فضای خوب و عاری از اضطراب به کار خود ادامه می‌دهیم.